2021. Mag hava (Október) 27.-e - Szabina neve napja.      Nevenapra / Születésnapra magyar köszöntés
Angol a magyar ifjúságnak - Makultur.hu
Ajánlók

Az angol nyelv ismerete a nemzetközi érintkezésben ma már olyan, mint néhány száz éve a latin (jól, vagy rosszul beszélve a klasszikus és a konyhalatin). A nemzetközi érintkezésben alapvető, egyben a műveltség egyik fokmérője is.  Ha tetszik nekünk, magyaroknak, ha nem, mások (nyugat és fölívelő kelet) világképében így él.

A magyar ifjúság minőségi angol képzéséhez kidolgozott tervezet megvalósításra vár.
Nem angolt kívánunk nevelni magyarjainkból és nem elszármazásukat kívánjuk elősegíteni. Éppen ellenkezőleg!
A brit (főleg az angolszász) kultúrát és világnyelvüket alaposan ismerő magyar elit képzésében szeretnénk tevékenységünkkel hazafias részt vállalni.
Ebből mindkét fél nyerhet: a versenyképes nyugati tárgyalásokra képes magyar elit a jobban megismert, valódi értékeiért megbecsült angolság felé baráti hidat építhet.


Nyáry angol nyelvi táborok


Hazánkban az igény az angol nyelv ismeretére folyamatosan növekszik. A diplomáciában és a tudományokban ma már alapkövetelmény az angol magas szintű ismerete a nemzetközi érintkezésben. A gazdasági kátyúból való kilábalásnak is a legjobb módszere a közoktatásba való befektetés. Magáért beszél a Klébelsberg-rendszer fényes sikere, vagy a fél évszázaddal későbbi finn példa. (állami költségvetés 20%-a oktatásra.)
A nyelvtanulás legbiztosabb módja az anyanyelvi környezetben történő intenzív tanulás. Ma nemigen áll magyar diáknak rendelkezésére olyan rendszer, mely ezt biztosítaná. Akadnak persze drága nyári nyelvi táborok, melyeket a magyar szülők többsége nem tud megfizetni.

A Magyar Kultúrális Örökség Alapítvány (www.makultur.hu) és a Hungarians for British Heritage angolhoni alapítvány szívesen vállalja a magyar gyerekek alapos nyelvi képzését a nyári szünidőben.

A Magyar Kultúrális Örökség Alapítvány oktatási terveiben a gúnyhatárainkon túli magyar iskolák megmentésén túl egy alapítványi rendszerű tehetségkutató és tehetséggondozó rendszer kialakítását tűzte ki céljául. A távlati cél: Ne legyen többé elpazarolt magyar tehetség! Eltékozolt napok, évek helyett az adott irányú tehetség fölfedezésével annak kibontakoztatásával minden magyar gyermek megtalálja illő helyét egy jobban működő magyar társadalomban.
A Hungarians for British Heritage alapvetően a britanniai magyar nyomok fölkutatására és mentésére, valamint a brit-magyar kapcsolatok ápolására és (további) építésére alapult.

Az angol nyelvi tanfolyam lefedheti az egész nyári idényt, nyelvoktatással, napi kiruccanásokkal (a nyelv "élesbeni" kipróbálásával) és rendszeres kirándulásokkal, mely heti 1-2 alkalommal az English Heritage ill. a National Trust csodás helyeinek látogatását jelentheti. (Ezt évenkénti váltásban érdemes, mivel mindkettő éves bérlettel látogatható.) Lásd: http://makultur.hu/Jo_peldak_idegenbol

Bár mivel az angol állami múzeumok (2002 óta) ingyenesek(!), és igen szórakoztató interaktív jellegűek, így alapvető és rendszeres, csaknem napi célpontjaink lehetnek...

Az esélyegyenlőség jegyében az ösztöndíjrendszert tartom a legmegfelelőbb formának a legtehetségesebb magyar gyermekek honi kiválogatásával. Ösztöndíj rendszerben juthatna el a magyarság ifjainak virága Angliába angolt - nem csak nyelvet, de a brit kultúrkört - tanulni.

Ilyen jellegű magyar magánvállalkozás támogatás és garanciák nélkül igencsak kétséges. Léteznek ugyan 1-2 hetes ciklusokban működő nyelvtanulási lehetőségek.
Ezek nem magyar szervezésben működő, nemzetközi táborok. Ennyi idő alatt pedig legfeljebb ízelítőt kaphat a diákság, nem nyelvi biztonságot és bizonyosan nem maradandó alapokat.

A magam terve-ajánlata egészen más: 10 hetes (igen "intenzív") tanfolyam a nyári szünetben. Ha valakinek kevesebbre van terve-lehetősége, persze tördelni is lehet, váltásban. Bár a teljes 10 (legalább 8) hét adhat igazán szilárd nyelvi alapokat.

Az ösztöndíj rendszer jelentheti azt, hogy osztályok, ill. Iskolák küldhetik el a legjobbjaikat állami (kormányzati) támogatással. Pl. iskolaelső ingyenesen (teljes térítéssel), a második 10%-os, a harmadik 20%-os önköltséggel, stb. De lehetséges akár egy nyelvi (és műveltségi) szűrő is, amelyen átjutók mindenképpen támogatással utaznak. Anyagi körülményeiktől és teljesítményüktől függő lehet a támogatottság aránya.
Természetesen egyéb rendszer is elképzelhető. Pl. a legjobbak (és szegényebbek) teljes támogatással, a kevésbé jók (vagy módosabbak) több, ill. némi hozzájárulással: pl. étkezési önköltséggel, esetleg szállásdíjas önköltséggel.
Persze az is elképzelhető, hogy iskolák legjobbjainak nyereményutazás jár teljes támogatottsággal (a család anyagi hátterétől teljesen függetlenül). Esetleg jelesebb (magasabb tanulmányi, műveltségi átlagot elérő) iskolákból több kiválogatott diák utazhat.
A kiutaztatás kormányzati támogatása - az ösztöndíjrendszer - egyben garancia lehet a szűrőre, a színvonalra is. Egyébiránt könnyen megeshet, hogy pénzesebb szülők "rendetlenkedősebb" palántái fogják bomlasztani az érdeklődő diákok rendjét.
(A rendbontók hazaküldésének jogát - cseregyerek ellenében - természetesen fönntartjuk.)

Kormányzati garancia a kiutaztatott, azaz bizonyosan (meg)érkező tanulók számára lényegesen megkönnyítené a kezdést. (Értem ezen azt, hogy nem utazási irodaként kellene toborozgatni a nebulókat, hanem maguk is fölkészültek és egy "fölvételi" jellegű szűrőn már átestek.) A gazdasági helyzet miatt most különösen problémás a "jómódú" szülők gyermekeit is toborozni és ez egyébként is még csak fokozná a társadalmi feszültségeket.

Minimum tervezet: 30 tanuló érkezik 8 (vagy 10) hétre adott időtartamra. Vagy 30-30 érkezik 4-4 (5-5) hétre (akár más-más korcsoport). Esetleg ezen számok duplájával, triplájával is számolhatunk. Magunk biztosítjuk a programokat (akár alternatív programterveket, esetleg költség-alternatívákkal), mely gördülékenyen lebonyolítható.

Tábori körülmények (emeletes ágyak) természetesen jelentősen csökkentik a költségeket. De akár a tanfolyam idejére szálló(k) teljes belakhatása is lehetséges. Szolgálatunkra áll (56-os magyar tulajdonában lévő és) magyarok által üzemeltetett angol szálló is. Ilyen körülmények között a nebulók még nagyobb biztonságban lehetnek, nyelvi nehézségeiket is könnyebben áthidalhatják, tanácsokat a hasonló környezetből érkező tapasztalt honfitársaiktól kaphatnak..
A szállást bérelhetjük is, de az alapítvány természetesen hajlandó ezirányú saját beruházásra is.

A magyar diákok angol nyelvi képzése összeköthető az angliai magyar klub-rendszer újjászervezésével is. A magyar klubok a tagok elöregedésével egyre sorvadnak. Az egymástól többnyire két emberöltőnyire levő két nemzedék - az 56-osok és a 2000-es évek kitántorgottjai - nem találja könnyen egymással a kapcsolatot.
A fiatalok egyszerűen nem találták meg az öreg kivándorlókkal a kapcsolatot. Nem a közös hangot, hanem a személyes kapcsolatot. (Ez más nemzetek öreg és fiatal kivándorló csoportjaira is jellemző ma Britanniában.) Észak-Angliában elenyésznek a magyar klubok. Volt ugyan több is, de a legutóbbi évtizedben az 56-osok kiöregedésével lassan elenyésznek (Bradford, Rochdale klubja). Pedig igazán van mit tanulnunk tőlük! Ha mást nem is hát forradalmunk és a kivándorlás történetét.
Az újjászervezendő (északi) Magyar Klub, mely minden korcsoportnak otthont kíván adni, egyúttal magyar megmaradásunk kristályosodási helye is lehetne.
A(z észak-angliai) Magyar Klub nyáron helyet adhatna a jövő magyar elitjének angol képzéséhez, de megfelelő épület esetén akár otthona is lehet annak (szálloda, külön oktanterem, étkező, stb.). A nyelvi képzésen és a brit kultúra megismertetésén túl találkozó lehet a magyar ifjak és az öreg emigránsok számára is. Tanulságos lehet a kötetlenebb foglalkozások során az idegenbe szakadt magyar sorsok megismerése is.

Mindennek ernyőszervete lehet egy északi Collegium Hungaricum is.
Ezúton fölajánlom tapasztalataimat egy Yorkban, ill. vidékén esetlegesen fölállítandó Collegium Hungaricumra is. (Németországban is van több is, nemcsak a fővárosban, Berlinben meg Stuttgartban, egymástól távolabbi kettő helyszínen is.)

Tisztelettel:
Dr Szabó László
alapító
www.makultur.hu
http://makultur.hu/Oktatas

U.i.: A "Nyáry" természetesen némi szójáték az alapító anyai ágon elveszött családnevével...