2019. Förgeteg hava (Január) 17.-e - Antal, Antónia neve napja.      Nevenapra / Születésnapra magyar köszöntés
Hírlevéltár - Független magyar ország! - Makultur.hu
Ajánlók

Független magyar ország!
Önálló magyar állam!
Méghozzá kettő is!
Egy időben...

A megynyomorított csonka kis Magyarország
és a ...
Lajtabánság
!

Fájl:Lajtabánság zászlaja.jpg

Éppen ma 90 éve!

Ma 90 esztendeje, hogy egy maroknyi magyar megmutatta a világnak, mit jelentenek az akkor unásig hangoztatott - majd be nem tartott - Wilsoni elvek. A néptöbbségi jog. Az önrendelkezés. Magyarnak az akkor nem járt. Hogy ezt mindenki tisztán érthesse, elsőnek a bennünket háborúba táncoltató Ausztria harapott belénk! Az Antant vetett neki koncot a mi testünkből!

Bizonyára sokaknak ösmeretlenül cseng az ezt deklaráló Saint Germain-i Békeszerződés is.
Miért hallgattatják agyon ezt is? Hát érdemes tájékozódni! A bennünket képviselőknek meg föltenni a kérdéseket!
2009-09-10 - Saint Germain, avagy 90 éve kezdődött el Magyarország fölszámolása < Kattintson ide a 90. évfordulós hírlevélre!

Ekkor azonban, mint derült égből kerekedett vihar kelt életre a Rongyos Gárda! Prónay Pál, Héjjas Iván, Maderspach Viktor és névtelen, rongyos hőseik:

Pörzse Sándor filmje az egyetlen, amely a módszerváltás óta a Rongyos Gárdáról készült.
Lásd még: Pörzse Sándorék legújabb filmje
Elfelejtett RONGYOS GÁRDA


A Hűség Városában persze az illendőség alapfoka lenne, hogy fölszabadítója - Prónay Pál - szobra a főtéren pompázzon!
Ennek persze nyoma nincs! Ahogy a Lajtabánságról sem hallani sohasem...

Ma állítólag egy független magyar országban élünk, de még csak hírből sem hallunk a hőseinkről, a győztes őrségi csatáinkról... Vajon, miért nem?
Vajon nem szégyen-e? Lajtabánságunkról és hőseiről a módszerváltozás 22 esztendeje alatt eggyetlen film nem született...
Vajon miért nem szerepelt ma ez az éppen 90 éves magyar dicsőség a magyar(?) újságok címlapján?
Talán - a zsigereik mélyén - Önök is érzik ezt titkon...

Hát csakis azért mert...
Turulos zászlajával, turulos címerével ízig-vérig magyar!

Lajtabánság címere.gif

Ha valakinek még kétsége lenne, hogy ez az agyonhallgatott történet bizony igaz, hát kattintson ide:

Lajtabánság - Wikipédia

De gyöngébbeknek (meg nyelve vesztett magyaroknak) itt van az antant főnyelvén is:

Lajtabánság

Lajtabánság (German: Leitha-Banat) was a short lived Hungarian state in western Hungary the current territory of the Austrian federal state of Burgenland...

A Lajtabánság központja Felsőőr lett. A felsőőri templom előtt jelentették be a terület függetlenségét. A bánság alapítója, Prónay Pál lett a kormányfő. A kormányzótanács elnöke s a vallásügyek előadója Apáthy László százados lett, külügyi és igazságügyi előadó Lévay Ferenc hadnagy, ügyvéd, belügyi előadó Bárdos Béla százados, gazdaságügyi előadó Hir György hadnagy, a magyar nemzetgyűlés tagja. Az ideiglenes kormánynak a megmaradáshoz pénzre volt szüksége. A kor egyik érdekessége, hogy bár adószedésből nem sokat remélhettek, viszont az egyik pesti nyomdában nyomott lajtabánsági bélyegekért a gyűjtők már akkor is nagy árat fizettek.

Felsőőr avagy ahogy az ottaniak mondják még ma is Füösüöüör volt (bizony, nyíló kettőshangzókkal!) az a hely, ahonnan talán legérdekesebb tájszótárunk származik. A kihaló nyugati nyelvjárásunkat az őrségi "nyugat-magyar" Imre Samu örökítette meg apró kis szótárában. Sajnos nagyobb ívű nyelvmentő vállalkozásról azóta sem hallani.

De ez csak természetes ma a szellemileg roncsolt ország csaknem bármely vidékén.

Nem löhet möglepő a szögedieknek sem, ahol a beszörözhetetlen "Szegedi szótár" újranyomására még a mögjelenés 50. évfordulóján sem került a városvesztő balvezetésnek eggyetlen forintja sem. Sőt a sikkasztásügyi alpolgár-mester még a korábbi - két professzor-tanú előtt tett - ezirányú ígéretét is letagadta...

Szöbb Jövendőt!
kíván a
Szögedi Védegylet
nevében
Dr Szabó László
www.makultur.hu

A Magyar Kultúrális Örökség Alapítvány (ez alkalomból is) javasolja a Ronygyos Gárda és a Lajtabánság közoktatásban való markáns megjelenítését a közoktatásban legalább egy-egy  teljes tanórányi anyagban, valamint a történelmi érettségi vizsgának is  illendően alapföltétele kellene legyen  a 20. századi magyar sikertörténet ismerete. A Lajtabánságnak és a Rongyos Gárdának a történelem érettségin rendszeresen önálló föladatként is szerepelnie kell!

Kétkedőknek ajánlom, hogy böngésszék csak, ugyan mi is volt fontos az elmúlt évek érettségi vizsgáin történelemből!

(A fenti színes sorra kattinva bárkinek elérhető.)