2019. Ígéret hava (Május) 24.-e - Eszter, Eliza neve napja.      Nevenapra / Születésnapra magyar köszöntés
Magar - Magyar rokon elemek - Makultur.hu
Ajánlók

A ma Nepálban élő magarok hagyományosan harcosokat adó "gurka" (`szent harcos`) törzs. A brit hadsereg legkeményebb alakulata immár 200 esztendeje él a bátorságukból...

Leggyakoribb férfinevük: Bahadur! A jelentése `bátor`. Csakúgy, mint régenvolt hun királyunk - Attila őse - neve is Bahadur volt. Talán tőle származik e ma is (más szomszédos törzseknél is) divatos gurka név Nepálban...
Ajánlott oldal:
http://www.ukmagar.com/

és különösen ez a lapja:
http://www.ukmagar.com/about-us/about-magars.html

Nehezen hihető, hogy csak véletlen a névazonosság mely gyakran inkább "magor"-ként hangzik ajkukon. Talán egy elkallódott hun, vagy magyar törzs, mely a vezérnép nevét híven megőrizte... Így számunkra különösen érdekes lehet, hogy szájhagyományuk, regéik nagyrésze máig lejegyzetlen...

A magarok földjüket Magarat néven emlegetik.

A kétmilliós lélekszámot közelítő magar nép közel fele beszéli csak anyanyelvét. Még kevesebben írják. A több évtizedes módszeres elnyomás után a beszélt és írott nyelv inkább a nepáli (államnyelv). Nyelvüket az Ethnologue keleti és nyugati magar nyelvre osztja jelentős különbözőségeik alapján, de létezik olyan tagolás is, miszerint oly messzeszakadt nyelvjárásokat beszélnek, melyek akár 3 ill. 4 külön nyelvként is fölfoghatóak...
Ahogyan a magyar is nehezen érti a csángót, el lehet képzelni a törzsi és kasztrendszert tartó hagyományos törzsek a nepáli hegyek ölelésében egy ezredév alatt - egymástól elszigetelve - hova juthattak.


A nyugati magarok (nyelvi) elterjedési területe 34-es számmal Közép-Nepálban. (Ethnologue)

Kham magarok - az északi magarok - Rapti vidékén kham nyelven szólanak. Dolpa vidékén a magarok tarali vagy kaike nyelven értenek. Mindenesetre a magar nyelv(ek) a tibeti nyelvcsalád bodi ágához tartoznak. Magar(kura) nyelvűek az Ale, Thapa, Szingdzsapati és a Rana törzsek. Kham(kura) nyelvűek a Budha, Gharti, Roka, Pun, Srísz, Dzshankri törzsek, míg kaike nyelvűek a Dolpa vidékén élő Tarali magarok, a Budha, Gharti, Roka, Dzshankri törzsek.


A keleti magarok (nyelvi) elterjedési területe 45-ös számmal Közép-Nepálban. (Ethnologue)

Madhav Pokhrel, nepáli nyelvész szerint a magar 16% hasonlóságot mutat a magyar nyelvvel.

Remélhetőleg hamarosan megalakulhat a Magyar Kultúrális Örökség Alapítvány indítványa nyomán Magyarországon az első magar tanszék is valamely igényesebb, "mag(y)arabb" egyetemünkön.

Aésjánlott olvasmány még: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Magar_people

  1. ^ Karna Bahadur Budha Magar, Nepali-Magar Pang-English Dictionary. Kathmandu.
  2. ^ "Magar Haruko Europeli Natedar."Himal. Barsha 5.Anka 3.2052BS.p.38.